perspectiva

CÓNICA CENTRAL

Dada a figura representada no sistema diédrico, debuxar a perspectiva cónica central para o punto de vista "V" e o plano do cadro "pi" considerando a liña de terra LT, a liña de horizonte LH, e a posición do punto N dados. Escala dos datos 1:100, escala de realización 1:50

Páxina principal Navegación Diedrom