perspectiva

MILITAR

Dada a figura representada no sistema diédrico, face-la súa perspectiva militar sen aplicar coeficientes de reducción nos eixos. Escala dos datos 1:100, escala de realización 1:50

Páxina principal Navegación Diedrom