perspectiva

CABALEIRA.

Dada a figura representada no sistema diédrico, face-la súa perspectiva cabaleira. Coeficiente de reducción nos eixos (X : Y : Z) (1 : 1/2 : 1).

Escala dos datos 1:100, escala de realización 1:50

Páxina principal Navegación Diedrom