perspectiva

ISOMÉTRICA.

Dada a figura representada no sistema diédrico, face-la súa perspectiva isométrica sen aplicar coeficientes de reducción nos eixos. Escala dos datos 1:100, escala de realización 1:50.

Páxina principal Navegación Diedrom