perspectiva
NAVEGACIÓN
IMAXE

DESCRIPCIÓN

COMENTARIO
       
 
Navegación principal
Menú desplegable que contén os principais apartados do webquest.
 
Navegación secundaria
Na maioría das pantallas atoparás esta numeración no cuadrante superior dereito que serve para acceder a outras actividades relacionadas co tema principal.
 
Botóns avance e retroceso
Nas explicacións secuenciadas dalgún proceso construtivo che permitiran acceder ao paso seguinte ou ao paso anterior.
 
Botón interactivo
O gráfico que o constitúe forma parte da aprendizaxe visual e ao ser presionado accédese a información complementaria.
 
Peza interactiva

Cando vexas este tipo de pezas tridimensionales non penses que se trata só dunha simple decoración para a web.

Pulsando co botón esquerdo do rato sobre este applet interactivo podes parar a rotación automática e percibir o sólido desde calquera punto de vista. Ademais, ao pulsar o botón dereito accedes a un cadro de diálogo desde o que poderás manipular case calquera cousa: posición, tamaño, escala, resalte de elementos gráficos, cámaras, luces, materiais, animación, etc.

 
Vértice interactivo
Trátase dun punto que podes seleccionar. Ao pasar o rato preto da intersección entre rectas o vértice queda resaltado e coa opción de ser pulsado.
 
Vínculo externo
É un texto que enlaza con outra páxina web relacionada directamente co tema que estamos traballando.

Páxina principal Navegación Diedrom