perspectiva
  FURGONETA
VISTAS
PERSPECTIVA
 

Pica e arrastra co rato para virar libremente o obxecto en perspectiva ata conseguir as vistas de planta (visión desde arriba), alzado (visión desde a fronte) e perfil dereito (visión desde o lateral dereito).


Para parar a rotación automática manten pulsado o rato uns instantes.

alzado
perfil
 
planta
 

Páxina principal Navegación Diedrom