perspectiva
 

PLANOS

 

Finalmente, para completar o noso percorrido polos principais elementos gráficos ofrecémosche outra peza en perspectiva rodeada de botóns interactivos que representan un resumo do alfabeto do plano na zona do primeiro cuadrante do sistema diédrico.

En cada botón vemos a liña de terra e as trazas horizontais ( P ) e verticais ( P ' ) .

 

Mantén pulsado un botón para ver de que tipo de plano trátase e identificar a súa posición na peza en perspectiva.

Páxina principal Navegación Diedrom