perspectiva
 

PUNTOS

 

Aquí podes observar unha peza en perspectiva rodeada dun conxunto de botóns interactivos que representan un resumo do alfabeto do punto na zona do primeiro cuadrante do sistema diédrico ( en cada botón vemos a liña de terra e as proxeccións do alonxamento e cota do punto).

 

Mantén pulsado un botón para ver de que tipo de punto trátase e identificar a súa posición na peza en perspectiva.

Páxina principal Navegación Diedrom