perspectiva
EDUCACIÓN VISUAL
IMAXE

SITIO

DESCRIPCIÓN
 
Proxecto CNICE da área de Educación Plástica e Visual que ten como obxectivo o desenvolvemento do potencial creativo e expresivo na adolescencia a través de materiais de apoio interactivos. Hai que resaltar, para o noso obxecto de estudo, as unidades didácticas dedicadas ao aprendizaxe do espazo e do volume.
 
Unha web da área de Educación Plástica e Visual na que atoparás explicacións interactivas, exercicios prácticos, recursos para o aula, programas e enlaces.
 
Exercicios interactivos de Santiago Ortíz nos que podes comprender, practicar e avaliar os sistemas de representación. Intégrase no magnifico portal ed365.cat da Generalitat de Catalunya.
 
Páxina de J.A. Marín Garrido que pretende facilitar os procesos de ensino e aprendizaxe do Debuxo Técnico. Está orientada tanto ao alumnado, como ao profesorado que necesita material gráfico para as súas actividades.
 
Interesante blog de Lucía Álvarez que organiza dun xeito orixinal recursos e aplicacións para o aula nos ensinos artísticos.

Páxina principal Navegación Diedrom