perspectiva
EXERCICIOS
IMAXE

SITIO

DESCRIPCIÓN
 
Interesante páxina deseñada por Alberto Pena Rey que explica, mediante animacións flash, os fundamentos e métodos construtivos da perspectiva cónica (Premio Siega 2004).
 
Material interactivo elaborado por J. Prieto Martín e José A. Cuadrado Vicente sobre a perspectiva cónica. Presenta tres niveis de dificultade e guía didáctica.
 
Páxina orientada ao acceso á Universidade cun amplo catálogo de examenes e exercicios de debuxo técnico resoltos cunha explicación razoada por pasos en animacións.
 
Exercicios de debuxo técnico con especial interese para o noso obxecto de estudo nos apartados de pezas, vistas e iluminación. Posibilidade de baixar os arquivos en formato dwg e pdf.
 
Baixo o eslogan "Sígueme cara ao debuxo técnico" esta orixinal páxina de actividades ofrece ao usuario a posibilidade de elixir entre dous niveis de aprendizaxe: básico e experto.

Páxina principal Navegación Diedrom