perspectiva
VISUALIZACIÓN
IMAXE

SITIO

DESCRIPCIÓN
 
Diapositivas e animacións do sistema diédrico: punto, recta, plano, interseccións, abatementos, xiros e seccións de poliedros.
 
Banco de pezas en diédrico, isométrico e perspectiva cónica deseñadas para 1º e 2º de bacharelato. Posibilidade de baixar os arquivos en formato dwg e 3ds.
 
Recurso interactivo deseñado por Jose Antonio Cuadrado Vicente cuxo obxectivo fundamental é adestrar a visión espacial a través de animacións flash.
 
Web de jesús García Otero cun amplo catalogo de pezas e conxuntos volumétricos.
 
Curso de interpretación de planos no que, mediante xogos e actividades interactivas, aplícase a "metodoloxía por descubrimento" para educar a visión tridimensional.

Páxina principal Navegación Diedrom