perspectiva
DEBUXO TÉCNICO EN XERAL
IMAXE

SITIO

DESCRIPCIÓN
 
Enciclopedia libre na que se presentan os fundamentos do debuxo técnico. Contén enlaces internos e externos mediante os cales accédese a información complementaria e exhaustiva sobre os sistemas de representación.
 
Portal no que se pode atopar teoría e exercicios de debuxo técnico explicados por pasos, utilizando as últimas tecnoloxías.
 
O obxectivo desta páxina é converterse nunha base documental sobre a materia de Debuxo Técnico, de libre acceso e utilización por toda a comunidade educativa.
 
Laboratorio virtual para o estudo do Sistema Diédrico é un material deseñado por José Antonio Cuadrado que nos permite o estudo e repaso dos contidos de diédrico nos seus conceptos básicos e os alfabetos do punto, a recta e o plano.
 
Aplicación multimedia creada por Paco Agüero que explica con modelos gráficos en movemento os elementos básicos do sistema diédrico.

Páxina principal Navegación Diedrom